Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U brand-ийн хэрэглэгч 24 нас хүрээд уг үйлчилгээнээс хасагдах уу?

U brand нь 14-23 насны залууст зориулсан үйлчилгээ учир хэрэглэгч 24 нас хүрснээр U brand-ээс гарч, 128kbps хурдаар хязгааргүй дата ашиглах болон U brand-ийг бусад нэмэлт эрхүүдийг авах боломжгүй болно. 

 Хэдий U brand-ээс гарсан ч Юнителийн бусад бүх үйлчилгээ, хөнгөлөлт урамшуулалд хамрагдах боломжтой.