Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U brand-ийн хэрэглэгч дансан дахь үлдэгдэл эрхээ хэрхэн шалгах вэ?

U brand-ийн хэрэглэгч дансан дахь үлдэгдэл эрхээ шалгах заавар:

U brand-ийн нэмэлт багцын эрхээ шалгах бол 1484 дугаарт SEE гэж илгээнэ. 

Шинэ хэрэглэгчийн нэмэлт эрхүүдээ шалгах бол 1484 дугаарт BELEG гэж илгээнэ.