Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Таны мэдлэгт | Ямар тохиолдолд нэгж зарцуулагдсан байх магадлалтай вэ?

Ихэвчлэн дараах тохиолдлуудад нэгж зарцуулагдсан байх магадлалтай.   

  •  Нэгжийн зээлд суутгагдсан.
  •  Нэгжээ бусдад шилжүүлсэн.
  •  Задгайгаар дата хэрэглээнд зарцуулсан.
  •  Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээ идэвхжүүлсэн.
  •  160 тэмдэгтээс их урттай мессэж илгээгдсэн.
  •  I message идэвхжүүлсэн /Олон улс руу мессэж илгээх/.
  •  Олон улс руу дуудлага хийж мессэж илгээсэн.
  •  Олон улсын roaming үйлчилгээ ашигласан.