Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Таны мэдлэгт | Таны төлбөр хэрхэн бодогддог вэ?

Тухайн сарын 1-31-ний хооронд бодогдсон төлбөр дараа сарын 1-5-ны хооронд нэхэмжлэх нь гарч 5-ны өдөр танд мессэжээр очно.

Нэхэмжилсэн төлбөрийг тухайн сарын 6-20-ний хооронд төлөх боломжтой.

Зөвлөгөө: 

Таны төлбөрийн нэхэмжлэл нь дараах үйлчилгээнээс бүрдэнэ. Үүнд:

  • Багцын сарын хураамж
  • Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээ
  • Яриа
  • Мессэж
  • Нэмэлт дата багц
  • НӨАТ зэргээс бүрдэнэ.