Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Таны мэдлэгт | Дараа төлбөрт багцад дагалдах эрх гэж юу вэ?

Багцад дагалдах эрх гэдэг нь таны сонгосон багцаас шалтгаалаад сар бүр тогтмол ордог ярианы эрх, дата, нэмэлт урамшуулал юм.

Зөвлөгөө:

  • Дараа төлбөрт багцын дагалдах эрхтэй танилцах бол ЭНД дараарай. 
  • Дараа төлбөрт дугаарын багцын үлдэгдлээ шалгах заавар авах бол ЭНД дараарай.