Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Таны мэдлэгт | Дугаар эзэмшигчийн эрхийг хэрхэн шилжүүлэх вэ?

Дугаар эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх заавар:

Таны одоогийн барьж буй дугаар таны нэр дээр байдаг уу? Та дугаарын эзэмших эрхээ өөрт хялбар сувгаар шилжүүлэн аваарай.

Урьдчилсан төлбөрт дугаар:

Дараа болон Хосолсон төлбөрт дугаар:

  • Үйлчилгээний салбар
  • Дижиталаар нэр шилжүүлэх үйлчилгээг авах бол ЭНД дараарай. Нэр шилжүүлэх заавар үзэх бол ЭНД дараарай.

Санамж:

  • Эзэмших эрх шилжүүлэхэд төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай ба дугаарын ашигласан хугацаа болон бусад дагалдах эрхүүд устана.
  • Салбарт хандан нэр шилжүүлэг үйлчилгээг авахдаа дугаар шилжүүлэн авч буй болон өгч буй хоёр тал хоёулаа өөрсдийн биеэр, бичиг баримттайгаа үндсэн салбарт хандаарай.
  • Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдийн хувьд шилжүүлэн өгч буй тал нь өөрийн биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд  шилжүүлэн авч буй тал нь дангаараа, бичиг баримттайгаа үндсэн салбарт очиж хүсэлт өгөх ба хүсэлт өгснөөс хойш 90 хоногийн хугацаанд эзэмшигчийн маргаан гараагүй тохиолдолд эзэмших эрхийг шилжүүлнэ.

Зөвлөгөө:

  • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.
  • Дугаараа өөрийн нэр дээр шилжүүлэх давуу талтай танилцах бол ЭНД дараарай.