Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Таны мэдлэгт | Дугаар эзэмшигчийн эрх хэрхэн шилжүүлэх вэ?/ Байгууллагаас хувь хэрэглэгч рүү, хувь хэрэглэгчээс байгууллага руу/

Хувь хэрэглэгчийн нэр дээр бүртгэлтэй дугаарыг байгууллага руу шилжүүлэх эсвэл байгууллагын нэр дээр бүртгэлтэй дугаарыг хувь хэрэглэгч рүү шилжүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн үндсэн салбарт хандана.

  • Байгууллагын албан тоот 
  • Иргэний үнэмлэх /Гадаад паспорт, лавлагаа 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй/

Зөвлөгөө:

  • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.
  • Ковид 19-ийн нөхцөл байдлын улмаас УБ-ын үндсэн салбаруудын ажиллах цагийн хуваарийн талаар мэдээлэл авах бол ЭНД дараарай.