Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дугаар эзэмшигчийн мэдээлэл буруу, алдаатай байгаа бол хэрхэн шинэчлүүлэх вэ?

Нэр дээр бүртгэлтэй дугаар эзэмшигчийн мэдээлэл буруу тохиолдолд өөрт ойр байрлах Юнителийн салбарт хандан мэдээллээ шинэчлүүлэх боломжтой. 

Үүнд:

  • РД буруу
  • Овог, нэр буруу
  • Ургийн овог бүртгэлгүй

 

Зөвлөгөө:

Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.