Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Таны мэдлэгт | Эзэмшигчийн мэдээлэл алдаатай бол яах вэ?

Нэр дээр бүртгэлтэй дугаар эзэмшигчийн мэдээлэл буруу тохиолдолд өөрт ойр байрлах Юнителийн салбарт хандан мэдээллээ шинэчлэх боломжтой. 

Үүнд:

  • РД буруу.
  • Овог, нэр буруу.
  • Ургийн овог бүртгэлгүй. 

Зөвлөгөө:

  • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.