Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Багц хооронд яаж шилжих вэ? /Дараа төлбөрт/

Дараа төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд дараах аргуудаар шилжих боломжтой.

 • Шилжих үйлчилгээний багцаа сонгоно.
 • Сонгосон багц руу шилжихэд барьцаа төлбөр хүрэхгүй тохиолдолд барьцаа төлбөр нэмж байршуулна.
 • Сар эхлэхээс өмнө багц солих хүсэлт өгнө.
 • Дараа сарын 1-ний өдрөөс сонгосон багц руу шилжинэ. 

Та өөрийн ашиглаж буй үйлчилгээний багцаа солихыг хүсвэл:

 • 1414 лавлах төвийн утас руу өөрийн дугаараас холбогдох
 • Өөрт ойр байрлах Юнителийн үндсэн салбарт бичиг баримттайгаа хандах 
 • Юнител агентад хандаж багц өсгөх хүсэлт өгөх боломжтой.

Дараах багцаас сонгож авах боломжтой:

 • Энгийн багцад дараах багцууд орно: Багц 20'000, 22'000
 • Энтертайнмент багцад дараах багцууд орно: Багц 30'000, 33'000, 40'000, 50'000 , 60'000, 100'000
 • Энтертайнмент багцын энгийн багцаас ялгарах онцлогийг та доорх хүснэгтүүдээс хараарай.

Багцад дагалдах эрхүүд:

Багцад дагалдах эрх дуусмагц хэрэглээний төлбөр дараах тарифаар бодогдоно:

Санамж:

 • Лавлах төв рүү залгаж багц бууруулах боломжгүй.
 • Барьцаа хүрч байгаа тохиолдолд лавлах төв рүү залгаж багц өсгөх хүсэлт өгөх боломжтой.
 • Багц өсгөх бол сонгосон багцынхаа барьцааг нэмж байршуулна.
 • Багц бууруулсан бол багц буурснаас хойш үндсэн салбарт хандаж зөрүү барьцаагаа авах боломжтой.

Зөвлөгөө:

 • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.
 • Ковид 19-ийн нөхцөл байдлын улмаас зарим салбарын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орсон. Мэдээлэл авах бол ЭНД дараарай.