Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дараа төлбөрт үйлчилгээнээс урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү яаж шилжих вэ?

Та өөрт ойр байрлах үндсэн салбарт бичиг баримттайгаа хандан дараах багцуудаас сонгож, урьдчилсан төлбөрт багц руу шилжих боломжтой.

Санамж:

  • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний дугаарлалттай байх.
  • Дугаарын дагалдах эрх устана.
  • Ашигласан жил устана.
  • Лизингийн эрх устана.