Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Тухайн сарын багцад дагалдах эрхээ ашиглаж амжаагүй бол яах бэ?

Тухайн сарын багцад дагалдах ярианы эрхээ ашиглаж амжаагүй тохиолдолд үлдэгдэл ярианы эрхээ дараагийн 1 сардаа ашиглах боломжтой. 

Санамж:

  • Багцад дагалдах дата эрх сар дамнаж хуримтлагдахгүй.