Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дата хэрэглээний төлбөр задгайгаар бодогдох уу? /Дараа төлбөрт/

Дараа төлбөрт үйлчилгээний үндсэн багцад дагалдах дата эрх дууссан тохиолдолд интернэтийн хурд 128Kbps болж буурах ба задгай төлбөр бодогдохгүйгээр хязгааргүй дата ашиглах боломжтой.