Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дугаар илрүүлэх нэмэлт эрх гэж юу вэ?

Таны утсанд дугаараа нууцалсан дуудлага орж ирэхгүй бөгөөд нууцлагдсан дуудлагын дугаар харагдах болно. Уг нэмэлт эрх нь зөвхөн Багц 60'000 болон Багц 100'000-д нэмэлтээр дагалдана.