Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Барьцаа төлбөр байгаа юу?

Дараа төлбөрт дугаарт барьцаа байршуулахдаа:

  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний 20'000₮, 22'000₮-ийн багц бол 40'000₮
  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний 30'000₮, 33'000₮-ийн багц бол 60'000₮
  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний 40'000₮, 50'000₮, 60'000₮, 100'000₮-ийн багц бол 100'000₮-ийн барьцаа төлбөр байршуулна.