Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Багцад дагалдах эрхээ ашиглаж амжаагүй бол яах вэ?

Та багцад дагалдах ярианы эрхээ ашиглаж амжаагүй тохиолдолд үлдэгдэл ярианы эрхээ дараагийн 1 сардаа багтаан ашиглах боломжтой. 

Санамж: 

  • Багцад дагалдах дата эрх сар дамнаж хуримтлагдахгүй.