Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Багцад дагалдах дата эрх дуусаж 128Kbps болсон үед хурдаа хэрхэн өсгөх боломжтой вэ?

Үндсэн дата эрх дуусч хурд 128Kbps болсон үед нэмэлт дата багц идэвхжүүлж интернэт хурдаа өсгөх боломжтой.

Дараах сувгуудаас сонгон нэмэлт дата багц аваар