Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дугаарын сүүлийн 4 оронг солих боломжтой юу? /Дараа төлбөрт/

Дугаарынхаа сүүлийн 4 орныг өөрт ойр байрлах Юнителийн үндсэн салбарт хандан солих боломжтой.

Санамж:

  • Дугаарын сүүлийн 4 орон солих үйлчилгээний тариф: 15’000₮
  • Хэрэв азын дугаар сонгосон бол тухайн азын дугаарын үнэлгээг нэмж төлнө.

Зөвлөгөө:

  • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.