Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Гар утас зээлээр авсан хэрэглэгч дугаар хадгалах, түр хаах үйлчилгээ авах боломжтой юу?

Гар утас зээлээр авсан хэрэглэгч тодорхой хугацаанд үйлчилгээг тогтмол ашиглах гэрээ байгуулсан тул дугаар хадгалах үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй.