Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Барьцаа төлбөрөө яаж буцаан авах вэ?

Сонгосон дараа төлбөрт багц нь сарын суурь хураамжаас шалтгаалж барьцаа төлбөр ялгаатай байна. Дараах нөхцөлд барьцааны зөрүү мөнгөн дүнг авах эсвэл барьцаа төлбөрийг бүтнээр нь буцаан авах боломжтой. 

Үүнд:

  • Барьцаа төлбөр тухайн багцад заагдсанаас өндөр 
  • Одоо хэрэглэж байгаа дараа төлбөрт багцаа бууруулах  
  • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих
  • Гэрээ цуцалж дугаараа хаалгах

Санамж:

  • Барьцаа төлбөр буурснаар таны хэрэглээний дээд хязгаар буурна гэдгийг анхаараарай. 

Зөвлөгөө:

  • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.