Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Автомат хариулагч сонсон төлбөрөө яаж шалгах вэ? /Дараа төлбөрт/

Төлбөрийн үлдэгдлээ 1414 дугаар залгаж шалгах зурган заавар:

1. 1414 дугаар руу залгана.

2. 1 дээр дарж дугаартай холбоотой мэдээлэл рүү орно.

3. 2 дээр дарж өөртөө үйлчлэх цэс рүү орно.

4. 1 дээр дарж төлбөрийн үлдэгдлээ шалгана.

  • Автомат хариулагчаас төлбөрийн задаргаа мессэжээр авах заавар:

1. 1414 дугаар руу залгана.

2. 1 дээр дарж дугаартай холбоотой мэдээлэл рүү орно.

3. 2 дээр дарж өөртөө үйлчлэх цэс рүү орно.

4. 1 дээр дарж төлбөрийн үлдэгдлээ шалгана.

5. 1 дээр дарж төлбөрийн задаргааны мэдээллээ мессэжээр авна.

6. Төлбөрийн задаргаа мессэжээр ирнэ.