Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч Toki хөтөч

Үйлчилгээ хооронд болон үйлчилгээний багц хооронд шилжих

Дараах үйлчилгээ хооронд шилжих болон үйлчилгээний багц хооронд шилжих сонголтууд дээр дарж зааврын дагуу багцаа солиорой.

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжих

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний багцын мэдээлэл харах бол ЭНД дараарай.

Smart talk болон Smart data багц руу шилжихэд шимтгэл: 1000₮

Дараах сувгуудаас өөрт хялбарыг сонгон багц хооронд шилжих боломжтой.

Unitel апп

 

Unitel вэбсайт

 

Мессэж

 

Үйлчилгээний салбар

 
 
 

Шилжих багцаа сонгон дарж заавартай танилцаарай. Unitel апп татах бол ЭНД дараарай. 

Smart days багц руу шилжүүлэх

Unitel апп руу Нэвтрэх » Нэмэлт үйлчилгээ » Багц шилжих » Урьдчилсан төлбөрт » Шилжих багцаа сонгох » Багц буурч буй шалтгаанаа оруулах » И-мэйл хаягт ирсэн Нэг удаагийн кодыг оруулах » Багц шилжинэ.

 
 

Smart data unlimited багц руу шилжүүлэх

Unitel апп руу Нэвтрэх » Нэмэлт үйлчилгээ » Багц шилжих » Урьдчилсан төлбөрт » Шилжих багцаа сонгох » И-мэйл хаягт ирсэн Нэг удаагийн кодыг оруулах » Багц шилжинэ.

 
 

Smart talk багц руу шилжүүлэх

Unitel апп руу Нэвтрэх » Нэмэлт үйлчилгээ » Багц шилжих » Урьдчилсан төлбөрт » Шилжих багцаа сонгох » И-мэйл хаягт ирсэн Нэг удаагийн кодыг оруулах » Багц шилжинэ.

 
 

Unitel вэбсайт руу хандах бол ЭНД дараарай.

1. Unitel вэбсайт руу ороод баруун дээд буланд байрлах хүний дүрс бүхий нэвтрэх хэсэгт дарна.

2. Нэвтрэх хэсэгт утасны дугаараа оруулахад нэг удаа нэвтрэх 4 оронтой код таны дугаарт мессэжээр ирэх бөгөөд тухайн кодоо оруулж “үргэлжлүүлэх” хэсэгт дарна.

3. Бүтээгдэхүүн цэсийн “урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ”-г сонгоно.

4. Урьдчилсан төлбөрт цэсийн “Багц шилжих” хэсгийг сонгоод “Багц солих” хэсэгт дарна.

5. Автоматаар гарч ирэх багцын мэдээлэлтэй танилцан сонгох товч дарна.

Шилжих багцаа сонгон дарж заавартай танилцаарай.

Smart days багц руу мессэжээр шилжүүлэх

Урьдчилсан төлбөрт дугаарыг Smart days багц руу мессэжээр шилжүүлэхэд:

 • Шимтгэл - 0₮
 • Өмнөх багцын үйлчилгээний хоног - хэвээрээ шилжинэ
 • Илгээх код - 3

1. Мессэжээр багц хооронд шилжихдээ дугаараасаа 1441 тусгай дугаарт 3 эсвэл days гэж илгээнэ.

2. Тусгай дугаараас хариу ирэхэд Y эсвэл YES гэж бичиж илгээнэ.

3. Амжилттай багц шилжсэн мэдээлэл ирнэ.

4. Цэнэглэгч картын мэдээллээ 1441 тусгай дугаарт CARD гэж бичиж авна.

 
 

Smart data unlimited багц руу мессэжээр шилжүүлэх

Урьдчилсан төлбөрт дугаарыг Smart data unlimited багц руу мессэжээр шилжүүлэхэд:

 • Шимтгэл - 1000₮
 • Өмнөх багцын үйлчилгээний хоног - 3 хоног болж өөрчлөгдөнө.
 • Илгээх код - 2

1. Мессэжээр багц хооронд шилжихдээ дугаараасаа 1441 тусгай дугаарт 2 эсвэл data гэж илгээнэ.

2. Тусгай дугаараас хариу ирэхэд Y эсвэл YES гэж бичиж илгээнэ.

3. Амжилттай багц шилжсэн мэдээлэл ирнэ.

4. Цэнэглэгч картын мэдээллээ 1441 тусгай дугаарт CARD гэж бичиж авна.

 
 

Smart talk багц руу мессэжээр шилжүүлэх

Урьдчилсан төлбөрт дугаарыг Smart talk багц руу мессэжээр шилжүүлэхэд:

 • Шимтгэл - 1000₮
 • Өмнөх багцын үйлчилгээний хоног - 1 хоног болж өөрчлөгдөнө.
 • Дагалдах эрх - сүлжээндээ хязгааргүй үнэгүй ярих эрхтэй болно.
 • Илгээх код - 1

1. Мессэжээр багц хооронд шилжихдээ дугаараасаа 1441 тусгай дугаарт 1 эсвэл talk гэж илгээнэ.

2. Тусгай дугаараас хариу ирэхэд Y эсвэл YES гэж бичиж илгээнэ.

3. Амжилттай багц шилжсэн мэдээлэл ирнэ.

4. Цэнэглэгч картын мэдээллээ 1441 тусгай дугаарт CARD гэж бичиж авна.

 
 

Өөрт ойр байрлах Юнителийн үйлчилгээний салбарт дугаар эзэмшигч өөрийн биеэр хандан багц солих хүсэлтээ өгөх боломжтой. Салбарын байршлыг ЭНД дарж хараарай.

 

Санамж:

 • Smart talk болон Smart data багц руу шилжих бол амжилттай багцаа шилжүүлсний дараа хоногтой нэгжээр цэнэглээрэй.
 • Smart Talk болон Smart Data багцаас Smart Days багц руу шилжихэд тухайн багцад байсан цэнэглэгч картын ярианы эрх, дата устаж үйлчилгээний хоног хэвээр үлдэнэ.
 • Дугаарын гарах ярианы эрх хаагдсан бол багц шилжих боломжгүй.
 
 
 

Дараа төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжих

Дараа төлбөрт үйлчилгээний багц хооронд шилжихдээ тухайн сардаа 1 л удаа багц хооронд шилжих эрхтэй.

Unitel апп-аар шилжих

Unitel апп татах бол ЭНД дараарай.

Unitel апп руу Нэвтрэх » Нэмэлт үйлчилгээ » Багц шилжих » Шилжих багцаа сонгох » Шилжих » И-мэйл хаягт ирсэн Нэг удаагийн кодыг оруулах » Багц шилжинэ.

 
 

Салбарт хандаж шилжих

Та өөрт ойр байрлах Юнителийн үйлчилгээний салбарт хандан хүсэлт өгнө. Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.

 
 
 
 

Дараа төлбөрт үйлчилгээнээс урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих

Та өөрт ойр байрлах Юнителийн үйлчилгээний салбарт бичиг баримттайгаа хандан урьдчилсан төлбөрт багц руу шилжих боломжтой. Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.

 

Санамж:

 • Таны дугаар 8*00-8*11, 8812-8819, 8880-8889, 8898, 8899, 8822, 8833, 8844, 8855, 8866, 8877, 8888, 8988, 8989, 8998, 8999 гэсэн дугаарлалтай бол урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжүүлэх боломжгүй.
 • Багц шилжихэд дугаарын дагалдах эрх устана.
 • Ашигласан жил устана.
 • Лизингийн эрх устана.
 
 
 

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнээс дараа төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих

Та урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний багцаа дараа төлбөрт багц руу ахиулах доорх заавартай танилцаарай.

Unitel aпп

 

Салбар

 
 

Unitel апп татах бол ЭНД дараарай.

Unitel апп руу Нэвтрэх » Нэмэлт үйлчилгээ » Багц шилжих » Шилжих багцаа сонгох » Гэрээтэй танилцаад Хадгалах » Шилжих »  И-мэйл хаягт ирсэн Нэг удаагийн кодыг оруулах » Багц шилжинэ.

 

Та өөрт ойр байрлах салбарт бичиг баримттайгаа очиж дараа төлбөрт багцууд руу шилжих боломжтой. Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.

 
 
 

Хосолсон төлбөрт үйлчилгээнээс дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих

Дараах үйлчилгээний төрлүүдээс сонгон дарж мэдээлэлтэй танилцаарай.

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих

 

Дараа төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих

 
 

Та өөрт ойр байрлах Юнителийн үйлчилгээний салбарт бичиг баримттайгаа очиж багцаа сонгон шилжих боломжтой. Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.

 

Санамж:

 • Таны дугаар 8*00-8*11, 8812-8819, 8880-8889, 8898, 8899, 8822, 8833, 8844, 8855, 8866, 8877, 8888, 8988, 8989, 8998, 8999 гэсэн дугаарлалтай бол урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжүүлэх боломжгүй.
 • Багц шилжихэд дугаарын дагалдах эрх устана.
 • Ашигласан жил устана.
 • Лизингийн эрх устана.
 
 

Та дараах сувгуудаас өөрт тохирохыг сонгон зааврын дагуу багц шилжих боломжтой.

Unitel апп-аар шилжих

Unitel апп татах бол ЭНД дараарай.

Unitel апп руу Нэвтрэх » Нэмэлт үйлчилгээ » Багц шилжих » Дараа төлбөрт » Гэрээтэй танилцаад Хадгалах » Шилжих » И-мэйл хаягт ирсэн Нэг удаагийн кодыг оруулах » Багц шилжинэ.

 
 

Салбарт хандаж шилжих

Та өөрт ойр байрлах Юнителийн үйлчилгээний салбарт бичиг баримттайгаа очиж багцаа сонгон шилжих боломжтой. Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.