Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Багц хооронд яаж шилжих вэ? /Хосолсон төлбөрт үйлчилгээнээс бусад үйлчилгээ рүү/

Та өөрт ойр байрлах юнителийн үндсэн салбарт бичиг баримттайгаа хандаж урьдчилсан, дараа төлбөр үйлчилгээний багцаас сонгон шилжих боломжтой.

Хосолсон төлбөрт үйлчилгээнээс урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих:

Санамж:

  • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний дугаарлалттай байх. /8*00-8*11 хүртэл дугаарлалтай дугаарыг урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжүүлэх боломжгүй/
  • Дугаарын дагалдах эрх устана
  • Ашигласан  жил устана
  • Лизингийн эрх устана

Хосолсон төлбөрт үйлчилгээнээс дараа төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих:

    • Энгийн багцад дараах багцууд орно: 20'000, 22'000
    • Энтертайнмент багцад дараах багцууд орно: Багц 30'000, 33'000, 40'000, 50'000 , 60'000, 100'000Багц Барьцаа /төгрөг/* Сарын суурь хураамж / төгрөг/**
Энгийн 20,000 40,000 20,000
22,000 40,000 22,000
Энтертаймент 30,000 60,000 30,000
33,000 60,000 33,000
40,000 100,000 40,000
50,000 100,000 50,000
60,000 100,000 60,000
100,000 100,000 100,000
*төгрөг /нөат орсон үнэ/
**төгрөг / нөат ороогүй үнэ/


Багцад дагалдах эрхүүд:

Багц Дата хэрэглээ Яриа Мессэж Looktv эрх
20,000 2GB Сүлжээндээ үнэгүй 
Бусад сүлжээнд 200 минут
25₮ -
22,000 8GB Сүлжээндээ үнэгүй 25₮ -
30,000 5GB Сүлжээ харгалзахгүй үнэгүй 25₮  Basic багц
33,000 16GB Сүлжээндээ хязгааргүй үнэгүй 25₮  Basic багц
40,000 10GB Сүлжээ харгалзахгүй үнэгүй 30₮ Basic багц
50,000 20GB Сүлжээ харгалзахгүй үнэгүй 30₮ Premium  багц
60,000 30GB Сүлжээ харгалзахгүй үнэгүй 30₮ Premium  багц
100,000 60GB Сүлжээ харгалзахгүй үнэгүй 0₮ Premium  багц