Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Автомат хариулагч сонсож төлбөрөө яаж шалгах вэ? /Хосолсон төлбөрт/


Автомат хариулагчаас төлбөрийн задаргаа авах болон төлбөрийн үлдэгдэл шалгах заавар:

Автомат хариулагчаас төлбөрийн задаргаа мессэжээр авах заавар:

1. 1414 дугаар руу залгана.

2. 1 дээр дарж дугаартай холбоотой мэдээлэл рүү орно.

3. 2 дээр дарж өөртөө үйлчлэх цэс рүү орно.

4. 1 дээр дарж төлбөрийн үлдэгдлээ шалгана.

5. 1 дээр дарж төлбөрийн задаргааны мэдээллээ мессэжээр авна.

6. Төлбөрийн задаргаа мессэжээр ирнэ.

1414 дугаарлуу залгаж төлбөрийн үлдэгдлээ шалгах заавар:

1. 1414 дугаар руу залгана.

2. 1 дээр дарж дугаартай холбоотой мэдээлэл рүү орно.

3. 2 дээр дарж өөртөө үйлчлэх цэс рүү орно.

4. 1 дээр дарж төлбөрийн үлдэгдлээ шалгана.