Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Хаан банкны хуучин апп ашиглан нэгж яаж авах вэ? /Хосолсон төлбөрт/

Хаан банкны апп ашиглан нэгж худалдан авах зурган заавар:

 1. Интернэт банкны эрхээр нэвтэрч орно.

 2. Төлбөр цэс рүү орно.

 3. Бусад төлбөр цэсийн “Гар утас, сүлжээний төхөөрөмж” хэсэг рүү орно.

 4. Юнител цэсийг сонгоно.

 5. Нэгж худалдан авах хэсгийг сонгоно.

 6. Нэгжийн дүнгээ сонгоно.

 7. Утасны дугаар хэсэгт Нэгж худалдан авах дугаараа бичнэ.

 8. Гүйлгээ хийх хэсгийг дарж банкны нууц үгээ оруулаад нэгж худалдан авах төлбөрөө төлнө.