Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дата хэрэглээний төлбөр задгайгаар бодогдох уу? /Хосолсон төлбөрт/

Хосолсон төлбөрт үйлчилгээний багцад дагалдах дата эрх дууссан тохиолдолд интернэтийн хурд 128Kbps болж буурах ба задгай төлбөр бодогдохгүйгээр хязгааргүй дата ашиглах боломжтой.

Санамж:

  • Байгууллагын хэрэглэгч бол байгууллага хариуцсан ажилтандаа хандаарай.