Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Нэгж дуусаагүй байхад эрх хаагдсаны дараа төлбөрөө төлөөд эрхээ сэргээвэл өмнө нь үлдсэн нэгж эргэж орох уу? /Хосолсон төлбөрт/

Таны эрх хаагдсан ч нэгж устахгүй, төлбөрөө төлөөд эрхээ сэргээгээд өмнөх нэгжээ ашиглах боломжтой.