Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Хосолсон төлбөрт үйлчилгээний дугаар "нэгжийн бэлэг" үйлчилгээг ашиглах боломжтой юу?

Хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч нэгжийн бэлэг үйлчилгээг ашиглах боломжгүй харин "Нэгжийн бэлэг" үйлчилгээний нөхцөлөөр дараа төлбөрт дугаараас нэгж хүлээн авах боломжтой.