Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Хосолсон төлбөрт дугаарын багцын мэдээлэл гэж юу вэ?

Хосолсон төлбөрт дугаарын багцын мэдээллийг доорх хүснэгтээс авах боломжтой.


Багцад дагалдах эрхүүд:


Багцад дагалдах эрх дуусаад дараах тарифаар төлбөр бодогдоно:

Санамж:

  • Нэмэлт үйлчилгээний төлбөр хэрэглээний төлбөр дээр нэмэгдээд дараа сард төлнө.
  • Дата болон яриа, мессэжийн төлбөр нэгжээс хасагдана.

Зөвлөгөө: Дараах сувгаас шинэ дугаар авах боломжтой.