Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацаагаа яаж шалгах вэ? /Дараа төлбөрт/

Дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг дараах сувгуудаар шалгах боломжтой.

1. Toki апп ашиглан шалгана.

2. Unitel вэбсайт-д нэвтэрч хэрэглээний мэдээлэл хэсгээс шалгана.