Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч Toki хөтөч

Дата багцын төрлүүд болон идэвхжүүлэх заавар

Доорх хүснэгтүүд дэх дата багцын төрлүүдээс өөрт тохирохыг сонгон дараах сувгуудаар идэвхжүүлээрэй.

Дата багцын төрлүүд

Төрөл Хоног Дата

Үнэ

/НӨАТ орсон/

1423 дугаарт илгээх код
Их дататай багцууд 24 цаг 2GB 2'500₮ 2GB
2 хоног 3GB 3'500₮ 3GB
5 хоног 6GB 6'000₮ 6GB
7 хоног 12GB 12'000₮ 12GB
10 хоног 20GB 22'000₮ 20GB
Урт хугацааны дататай багцууд 3 хоног 2,5GB 3'500₮ 2,5GB
10 хоног 4GB 6'000₮ 4GB
30 хоног 3,5GB 12'000₮ 3,5GB
8GB 22'000₮ 8GB
18GB 35'000₮ 18GB
50GB 50'000₮ 50GB
Автомат сунгалттай Сар дуустал 3GB 5'000₮ Auto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entertainment дата багц:

Багц App Хүчинтэй хугацаа Үнэ /НӨАТ орсон/ Дата 1423 дугаарт илгээх код
STREAMING багц LookTV 30 хоног 15'000₮ 20GB Streaming, Stream, streaming30
Netflix
Twitch
Jig jug
Music багц Apple music 30 хоног 5'000₮ Unlimited Music,  Musi, music30
Soundcloud
Stitcher
Mmusic
Spotify
Gaming багц PUBG 30 хоног 5'000₮ Unlimited Game30, G30, G2
Clash of clans
Fortnite
Mobile Legend 
League of legends Wild Rift  7 хоног 2'000₮ Unlimited Game7, Game7, G7, G1
Roblox
Call of Duty 
Fifa 
Standoff2 
World of Tanks 
Genshin Impact
News багц Unread  30 хоног 2'000₮ Unlimited News, News30, N30
News.mn
Ikon.mn
Bloomberg news
Emeeting багц Zoom  7 хоног 5'000₮ 10GB E7, EMeeting7, EM7
Skype 
Teams 
Telegram 30 хоног 10'000₮ 25GB E30, EMeeting30, EM30
Google Classroom 
Google Meeting 
Clubhouse
EDU багц Зөвхөн заагдсан их дээд сургуулиудын вэбсайтад хандана. 30 хоног 2'000₮ Unlimited EDU, Education
LookTV багц LookTV 30 хоног 9'000₮ Unlimited LookTV, Look, Lookt, lookv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зөвлөгөө:

  • Урамшуулалтай дата багцын мэдээлэл авах бол ЭНД дараарай.
  • Илгээх кодын үсгийн том жижиг, тэмдэгт хооронд зай авсныг систем ялгалгүй танина.
  • Автомат сонголттой дата багц авах бол эхний удаа зөвшөөрөл мессэжээр авах ба цаашид нийт дата үлдэгдэл 1MB-с бага болоход уг багц автоматаар идэвхжиж, төлбөр нь тухайн сарын төлбөр дээр нэмэгдэнэ.
 

 

 

Дата багц идэвхжүүлэх

Дараах сувгуудаас сонгон дата багц идэвхжүүлэх заавартай танилцаарай.

Toki апп

 

Unitel апп

 

Unitel вэбсайт

 

Хаан банкны апп

 

Голомт банкны апп

 

SocialPay

 

Мессэж

 

*1414#

 

U-Point оноо

 
 

Unitel апп татах бол ЭНД дараарай.

Unitel апп руу Нэвтрэх » Дата » Дата багцаа сонгох » НӨАТ-н баримт авах төрөл сонгох » Төлбөр төлөх » Төлбөр төлөгдөж НӨАТ-н баримт-аа авна.

 

1. Unitel вэбсайт-руу гар утасны дугаараар нэвтэрч орно. 

2. Бүтээгдэхүүн цэсийн дата үйлчилгээ цэсрүү орно. 

3. Дата багцын төрлөөс сонгоно.

4. Багцаа сонгоод тийм дарна.

5. Багц идэвхэжсэн бол дараах байдлаар харагдана.

1. Интернэт банкны эрхээр нэвтэрч орно.

2. Төлбөр цэс рүү орно.

3. Бусад төлбөр цэсийн “гар утас, сүлжээний төхөөрөмж” хэсэг рүү орно.

4. Юнител цэс рүү орно.

5. Юнител - Дата авах цэс рүү орно.

6. Дата багцаа сонгоно.

7. Утасны дугаар хэсэгт дата худалдан авах дугаараа бичнэ.

8. Гүйлгээ хийх хэсгийг дарж банкны нууц үгээ оруулаад, дата худалдан авах төлбөрөө төлнө.

1. Интернэт банкны эрхээр нэвтэрч орно.

2. Төлбөр цэс рүү орно.

3. Нэгж, Дата цэс рүү орно.

4. Дата багц авах дугаараа оруулж OK дарна.

5. Дата багцаа сонгож үргэлжлүүлэх хэсгийг дарна.

6. Данс сонгох хэсэгт өөрийн дансаа сонгоно. 

7. Мэдээллээ шалгаад нэгж авах дээр дараарай. 

1. Нэмэлт цэсийг сонгоно.

2. Дата, нэгж авах цэсийг сонгоно.

3. Дата авах дугаараа оруулна.

4. Дата багцаа сонгоно.

5. Сошиал пин кодоо оруулж дата багц худалдан авна.

1. Дата багцын харгалзах кодыг 1423 дугаарт илгээнэ.
2. Танд баталгаажуулах мессэж автоматаар очих ба багцыг авах бол ON гэж бичээд хариу илгээнэ.

1. Их дататай багцууд - *1414# дугаарт залгаж 4-1-1 дарна.

2. Урт хугацаатай багцууд *1414# дугаарт залгаж 4-1-2 дарна.  

3. Багцын төрлөө сонгоно.

4. Дата багц хэмжээг сонгоно. 

Өөрийн хэрэглээнд тохирсон нэмэлт дата багцыг сонгон тохирох кодыг 1415 болон 1423 дугаарт мессэжээр илгээн дата авах боломжтой.

1415 дугаарт мессэж илгээн U-Point оноо ашиглан дата багц авах:

1. Дата багцын харгалзах кодыг 1415 дугаарт мессэжээр илгээнэ. Багц идэвхижсэн бол хариу мессэж ирнэ. 

1423 дугаарт мессэж илгээн U-Point оноо ашиглан дата багц авах:  

1. Дата багцын харгалзах кодыг 1423 дугаарт илгээнэ.
2. Танд баталгаажуулах мессэж автоматаар очих ба багцыг авах бол ON гэж бичээд хариу илгээнэ.

1. Үйлчилгээ > Төлбөр цэс рүү орно.
2. Дата, нэгж > Дата мини апп руу орно.
3. Утасны дугаараа оруулна.
4. Авах дата багцаа сонгоно.
5. Төлбөрийн аргаа сонгож төлнө.