Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дата багцыг худалдан авснаас хойш цуцлах боломжтой юу?

Дата багцын сонголтоо хийн идэвхжүүлсэн тохиолдолд цуцлах боломжгүй тул өөрийн хэрэглээнд тохирсон дата багцаас сонголтоо хийж авах боломжтой.

Зөвлөгөө:

  • Дараа болон хосолсон төлбөрт дугаарын дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг шалгах заавар харах бол ЭНД дараарай.
  • Урьдчилсан төлбөрт дугаарын дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг шалгах заавар харах бол ЭНД дараарай.