Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дата багцуудыг давхар идэвхжүүлэх боломжтой юу?

Дата багцуудыг давхар идэвхжүүлэх боломжтой.

Санамж:

  • LookTV хязгааргүй багцыг давхар идэвхжүүлэх боломжгүй. 

Зөвлөгөө:

  • Дата багц идэвхжүүлэх бол ЭНД дараарай.