Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Мессэжээр LookTV хязгааргүй дата багц яаж идэвхжүүлэх вэ?

Мессэжээр LookTV хязгааргүй дата багц идэвхжүүлэх зурган заавар:

1. 1423 дугаарт LookTV гэж илгээнэ.


2. Багц идэвхжүүлэхийг зөвшөөрч байвал ON гэж хариу илгээснээр багц идэвхэжнэ.

Зөвлөгөө:

  • LookTV дата багцын үндсэн үнэ 9'000₮
  • LookTV дата багцын урамшуулалтай үеийн үнэ 2'900₮