Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Нэмэлт дата багцын хүчинтэй хугацаа хэзээ дуусдаг вэ?

Нэмэлт 2GB дата багцын хүчинтэй хугацаа 24 цаг, бусад дата багцыг тухайн өдрийн 23:59 цаг хүртэл ашиглах боломжтой. 

Дата багцын төрлүүд:

Entertainment дата багц:

Зөвлөгөө:
  • Дараа болон хосолсон төлбөрт дугаарын дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг шалгах заавар харах бол ЭНД дараарай.
  • Урьдчилсан төлбөрт дугаарын дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг шалгах заавар харах бол ЭНД дараарай.