Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Мессэжээр дата багцынхаа үлдэгдэл болон дуусах хугацааг яаж шалгах вэ? /Урьдчилсан төлбөрт/

Мессэж илгээн дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг шалгах заавар:

Дата багцын үлдэгдлээ шалгах заавар:

  • SEE гэж бичин 1411 дугаарт мессэж илгээнэ.

Дата багцын үлдэгдлээ шалгах заавар:

  • SEE гэж бичин 1423 дугаарт мессэж илгээнэ. 

Зөвлөгөө: 

Дараах сувгуудаас сонгон дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг шалгаарай.