Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Мессэжээр дата багцынхаа үлдэгдэл болон дуусах хугацааг яаж шалгах вэ? /Дараа төлбөрт/

Мессэж илгээн дараа төлбөрт дугаарын дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг шалгах зурган заавар:

Дата багцын үлдэгдлээ шалгах заавар:

  • SEE гэж бичин 1478 дугаарт мессэж илгээнэ.

Нэмэлт дата багцын үлдэгдэл шалгах заавар:

  • SEE гэж бичин 1423 дугаарт мессеж илгээнэ. 

Зөвлөгөө:

Дараах аргаар дата багцын үлдэгдэл болон дуусах хугацааг шалгаарай.