Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Автомат 3GB дата багц гэж юу вэ?


Автомат дата нь нэг удаа идэвхжүүлсэн бол дахин хүсэлт илгээх шаардлагагүй. Дата 1MB болсон тохиолдолд дараагийн 3GB дата автоматаар идэвхэжнэ.

Автомат 3GB дата багц идэвхжүүлэх:

  1. 1423 дугаарт Auto гэсэн мессэж илгээнэ.
  2. Хариу мессэж ирэхээр ON гэж илгээн автомат 3GB багц идэвхжүүлээрэй.

Автомат 3GB дата багц цуцлах:

  • OFF гэж бичин 1423 дугаарт мессэж илгээнэ.

Санамж:

  • Автомат 3GB багцыг Дараа төлбөрт үйлчилгээний 40’000 ба түүнээс дээш багцтай хэрэглэгчид идэвхжүүлэх боломжтой.
  • Хэрэглэгчийн нийт дата үлдэгдэл 1МВ-ээс бага болсон үед л 3GB багц идэвхэжнэ.