Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Ямар үйлчилгээний хүсэлт илгээх боломжтой вэ?

Нэгж болон дата багцын хүсэлт илгээх боломжтой.

Нэгжийн хүсэлт:

  • Дараа төлбөрт хэрэглэгч рүү: 1’000, 1’500, 2’000, 3’000, 5’000, 6’000, 10’000, 15’000, 20’000, 25’000 - мөнгөн дүнгээс сонгон нэгжийн хүсэлт илгээнэ.
  • Урьдчилсан болон хосолсон төлбөрт хэрэглэгч рүү: 100-2000 хүртэлх мөнгөн дүнгээс сонгон нэгжийн хүсэлт илгээнэ.

Дата хүсэлт:

  • Дата багцын хүсэлт:

Санамж:

  • Нэгжийн хүсэлт үйлчилгээний шимтгэл 10%
  • Дата хүсэлт үйлчилгээ ашиглахад шимтгэлгүй