Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Яаж байгууллага дээр дугаар авах вэ?

Шинээр байгууллагын групп үүсгэхэд хамгийн багадаа 5 болон түүнээс дээш дугаар бүртгүүлэх шаардлагатай. Уг дугаарууд нь урьдчилсан болон дараа төлбөрт дугаарууд байх боломжтой ба хуучин дугааруудаа болон шинэ дугаар худалдан авч нэг байгууллагын групп үүсгэн ашиглана.

Та байгууллагын нэр дээр шинэ дугаар худалдан авах гэж байгаа бол:

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Байгууллагын албан тоот
  • Байгууллагын тамга
  • Байгууллагыг төлөөлж гарын үсэг зурах эрх бүхий төлөөлөгч 
  • Хамтран ажиллах хүсэлт - дараах бичиг баримт бүрдүүлэн Central tower-н 14 давхарт хандаарай.