Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Байгууллагын хэд хэдэн дугаарын төлбөрөө яаж зэрэг төлөх вэ?

Байгууллагын хэд хэдэн дугаарын төлбөрөө дараах дансуудаас сонгон нэгдсэн байдлаар зэрэг төлөх боломжтой.

Төлбөр төлөх дансны нэр: Юнител ХХК

Төлбөр төлөх дансны дугаар:

  • Голомт банк: 2010004330 (₮)
  • Хаан банк: 5038019116 (₮)
  • ХХБанк: 470000902   (₮)
  • Гүйлгээний утга хэсэгт Байгууллагын нэр, регистрийн дугаараа бичиж төлнө

Санамж:

  • Гүйлгээний утга дээр байгууллагын нэр, регистрийн дугаараа бичих ба ажлын 8 цагийн дотор төлбөр төлөлт хийгдэнэ.  
  • Гүйлгээний утга дээр гар утасны дугаар бичсэн тохиолдолд зөвхөн тухайн дугаарын төлбөр төлөгдөхийг анхаарна уу.
  • Хугацаандаа төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд 21-ний өдөр дугаарын клип үйлчилгээ хаагдах ба гадагш залгах, гаднаас дуудлага хүлээн авах боломжгүй болно.