Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U brand-д хэрхэн шинээр хамрагдах вэ?

14-23 настай, өөрийн нэр дээр Юнителийн дугаартай бол тухайн хэрэглэгч U brand-д автоматаар хамрагдана.