Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч Toki хөтөч

Дата бэлэглэх

Дата багцын төрлүүдээс сонгон дараах сувгуудаар бусдад дата бэлэглээрэй.

Дата багцын төрөл

Та доорх хүснэгтэд байгаа дата багцын төрлүүдээс сонгон бэлэглэх боломжтой. Бусдад нэмэлт дата багц бэлэглэхэд дата багцын төлбөр нь дугаарын төлбөр дээр нэмэгдэж бодогдоно эсвэл нэгжээс суутгагдах бөгөөд ямар.

Төрөл Хоног Дата Зарцуулах төлбөр* Илгээх код
Их дататай багцууд 24 цаг 2GB 2'500 2GB
2 хоног 3GB 3'500 3GB
5 хоног 6GB 6'000 6GB
7 хоног 12GB 12'000 12GB
10 хоног 20GB 22'000 20GB
Урт хугацаатай дататай багцууд 3 хоног 2.5GB 3'500 2.5GB
10 хоног 4GB 6'000 4GB
30 хоног 3.5GB 12'000 3.5GB
8GB 22'000 8GB
18GB 35'000 18GB
50GB 50'000 50GB

*Төлбөр /НӨАТ орсон дүн/

 
 

Дата бэлэглэх заавар

Та дараах сувгуудаас сонгон дата бэлэглэх заавартай танилцаарай.

Toki апп

 

Unitel вэбсайт

 

Мессэж

 
 

1. Unitel.mn вэбсайт руу ороод баруун дээд буланд байрлах нэвтрэх тэмдэгт дээр дарна.

2. Нэвтрэх хэсэгт утасны дугаараа бичин “Үргэлжлүүлэх” дарна.  Таны дугаарт 1 удаа нэвтрэх эрх бүхий 4 оронтой код мессэжээр очно. Баталгаажуулах кодоо оруулсны дараа “Үргэлжлүүлэх” дарна. 

3. “Үйлчилгээний тохиргоо” хэсэгт дарна.

4. “Дата бэлэг” хэсэгт дарна.

5. Дата бэлэглэх дугаараа оруулан, дата багцаа сонгож “Бэлэглэх” товчийг дарна.

6. Төлбөр төлөх төрлөө сонгон “Батлах” товч дарснаар амжилттай дата бэлэглэнэ.

Утасны дугаар зай аваад бэлэглэх дата багцын хэмжээ зай аваад 1444 тусгай дугаарт илгээнэ.

         Жишээ нь:  8815**** 2GB  1444 тусгай дугаарт илгээнэ.

Төрөл Хоног Дата Зарцуулах төлбөр* Илгээх код
Их дататай багцууд 24 цаг 2GB 2'500 2GB
2 хоног 3GB 3'500 3GB
5 хоног 6GB 6'000 6GB
7 хоног 12GB 12'000 12GB
10 хоног 20GB 22'000 20GB
Урт хугацаатай дататай багцууд 3 хоног 2.5GB 3'500 2.5GB
10 хоног 4GB 6'000 4GB
30 хоног 3.5GB 12'000 3.5GB
8GB 22'000 8GB
18GB 35'000 18GB
50GB 50'000 50GB

*Төлбөр /НӨАТ орсон дүн/

Toki апп ашиглан дотны хүндээ дата бэлэглэх боломжтой.

1. Үйлчилгээ > Төлбөр цэс рүү орно.
2. Дата, нэгж > Дата мини апп руу орно.
3. Утасны дугаарын доор байрлах сум > Бэлэглэх дээр дарна.
4. Зээлэх дата багцын хэмжээг сонгоно.
5. Төлбөрийн аргаа сонгож төлнө.

 
 
 
 

 

Санамж:

  • Өдөрт хамгийн ихдээ 3 удаа бусдад дата багц бэлэглэх боломжтой. Дараа төлбөрт дугаартай бол сард 50'000₮ хүртэл бэлэглэж болно.
  • Дата бэлэг үйлчилгээний төлбөрийг U-Point оноогоор төлөх боломжгүй.
  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч гэр интернэтийн үйлчилгээний дугаарт нэгж бэлэглэх боломжтой. 
 

 

Зөвлөгөө:

  • Дараа төлбөрт үйлчилгээ: Тухайн сарын төлбөрт нэмэгдэнэ.
  • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ: Нэгжийн данснаас хасагдана. 
  • Хосолсон төлбөрт үйлчилгээ: Нэгжийн данснаас хасагдана.