Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч Toki хөтөч

Нэгжийн цэнэглэлтэд дагалдах эрхүүд

Дараах үйлчилгээний багцуудаас сонгон дарж нэгжийн цэнэглэлтэд дагалдах эрхүүдтэй танилцаарай.

Smart days үйлчилгээний цэнэглэгч картууд

Smart days багцын цэнэглэгч карт бүр илүү их хоногтой.

Картын төрөл  Нэгж Хоног  Дата  Үнэ* 
Хоногтой цэнэглэгч карт 3'000  30 -  3'000₮
5'000  50  - 5'000₮
10'000 100  - 10'000₮
15'000 150 - 15'000₮
20'000 200  - 20'000₮
5'000 30  10GB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/   
Сүлжээндээ хязгааргүй яриа 
25'000₮
40'000 360  -  40'000₮
50'000 360  -  50'000₮
70'000 360  -  70'000₮
120'000  360  - 120'000₮ 
Урамшуулалтай цэнэглэгч карт  3'000  -  5GB /Хүчинтэй хугацаа 5 хоног/ 6'900₮
5'000  -  15GB /Хүчинтэй хугацаа 10 хоног/ 9'900₮
*НӨАТ орсон дүн 
 
 

Smart talk үйлчилгээний цэнэглэгч картууд

Хоногтой цэнэглэгч карт бүр сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрхтэй.

Картын төрөл  Нэгж  Хоног Дата  Үнэ*
Хоногтой цэнэглэгч карт 5'000 3 50MB /Хүчинтэй хугацаа 3 хоног/  5'000₮
1'000 30  50MB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/ 10'000₮
5'000 30 50MB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/ 15'000₮
5'000 30 10GB /Хүчинтэй хугацаа 30 хоног/    25'000₮
10'000 90  50MB /Хүчинтэй хугацаа 90 хоног/  40'000₮
10'000 180  50MB /Хүчинтэй хугацаа 180 хоног/  70'000₮
10'000  360  50MB /Хүчинтэй хугацаа 360 хоног/  120'000₮
Хоноггүй цэнэглэгч карт 3'000 -  -  3'000₮
20'000 -  -  20'000₮
50'000 - - 50'000₮
Урамшуулалтай цэнэглэгч карт  3'000  -  5GB /Хүчинтэй хугацаа 5 хоног/  6'900₮
5'000  -  15GB /Хүчинтэй хугацаа 10 хоног/ 9'900₮
*НӨАТ орсон дүн
 
 

Smart data unlimited үйлчилгээний цэнэглэгч картууд

Хоногтой цэнэглэгч карт бүр нь дагалдах дата эрхтэй.

Картын төрөл  Нэгж  Хоног  Дата  Үнэ*
Хоногтой цэнэглэгч карт 1'000 5 3GB 5'000₮
1'000 30 5GB 10'000₮
5'000 30 10GB 15'000₮
5'000 30 10GB,
Сүлжээндээ хязгааргүй яриа
25'000₮
10'000 90 40GB 40'000₮
15'000 180 100GB 70'000₮
20'000 360 200GB 120'000₮
Хоноггүй цэнэглэгч карт 3'000 -  -  3'000₮
20'000 - - 20'000₮
50'000 -  -  50'000₮
Урамшуулалтай цэнэглэгч карт 3'000 - 5GB /Хүчинтэй хугацаа 5 хоног/  6'900₮
5'000 - 15GB /Хүчинтэй хугацаа 10 хоног/ 9'900₮ 
*НӨАТ орсон дүн
 
 

 

Санамж:

  • Цэнэглэгч картын дугаараа 3 удаа буруу оруулсан тохиолдолд дугаар block төлөв рүү шилжин цэнэглэлт хийх боломжгүй болно. Та ЭНД дарж Facebook-н Unitel хуудасны messenger ашиглан ажилтантай холбогдож мэдээллээ тааруулан block төлөвөө хэвийн болгох боломжтой.
 

 

Зөвлөгөө:

  • Өөрийн ашиглаж буй дугаарын багцыг шалгах бол ЭНД дараарай.
  • Цэнэглэх заавар харах бол ЭНД дараарай.