Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Таны мэдлэгт | Утасныхаа төлбөрийг төлөөгүй үед хэдэн сарын дараа дугаар устах вэ?

Төлбөр төлөх хугацаа буюу сарын 24-ний дотор та төлбөрөө төлөөгүй бол орох гарах ярианы эрх хаагдана. Дугаараа ашиглаагүй өдрөөс буюу сүүлд дуудлага хийснээс хойш тухайн дугаар 3 сар хадгалагдана.